Strategische Bedrijfsanalyses

‘De draden ontrafelen’

 

Een bedrijf wilde een divisie van een groot bedrijf kopen om op die manier te kunnen groeien. Dit onderdeel paste niet meer binnen de strategie van dat bedrijf maar zou heel goed bij onze cliënt kunnen passen. Er was echter heel weinig over de divisie te vinden in het nieuws en andere informatiebronnen.

Daarom hebben we een beroep gedaan op ons uitgebreide netwerk in de industrie, waardoor we in staat waren om een goed beeld te krijgen van de unit, inclusief de financiële situatie, de technologische mogelijkheden, het marktaandeel en de productiefaciliteiten. Hiermee kon onze cliënt beoordelen of de unit wel beantwoordde aan hun criteria en het verschafte hen een stevige basis voor de onderhandelingen met het bedrijf over de eventuele overname.