Bedrijfsprofilering

Verwerf inzicht in ontwikkelingen die mogelijk uw marktaandeel bedreigen, grijp kansen als die zich voordoen en maak gebruik van uw sterke kanten.

Het bedrijfsleven is gecompliceerd geworden en structuren zijn niet meer zo eenvoudig te doorzien. Door fusies, aankopen en verkopen, opgaan in andere bedrijven, samenwerkingsverbanden, management buy-outs en doorstarten is van veel bedrijven onduidelijk geworden wie de eigenaar is en hoe ze in elkaar zitten.

De achtergrond, verbanden tussen bedrijven en de vraag wie eigenlijk de eigenaar is kan erg belangrijk zijn, vooral omdat een bedrijf voor de ene ‘business unit’ een klant is maar voor de andere een concurrent of een belangrijke leverancier.

Maak de puzzel compleet

We bieden u twee soorten profielen – een snapshot en een diepgaand bedrijfsprofiel.

Snapshot  - dit is een samenvatting van ca. 2 pagina’s. Het geeft een globaal overzicht van een bedrijf, met daarin de belangrijkste strategie, top management, laatste financiële gegevens, marktfocus, recente activiteiten/nieuwsberichten en een korte “SWOT” analyse (SWOT = Strength -sterke punten-, Weakness – zwakke punten-, Opportunities – kansen - en Threat – bedreigingen-).

Cliënten die deze rapporten aanschaffen zijn meestal op zoek naar een kort overzicht van de achtergrond en recente ontwikkelingen, omdat het bijvoorbeeld een nieuwe klant betreft die ze gaan bezoeken.

Diepgaand bedrijfsprofiel - Een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van een bedrijf met daarin zaken als producten en/of services, productie- en  technologiecapaciteiten, marketing aanpak en de opbouw van de organisatie. Een diepgaand overzicht biedt ook een veel gedetailleerdere SWOT analyse.

Klanten die deze rapporten aanschaffen willen een omvangrijk overzicht van een belangrijke concurrent of een strategische klant, waarvoor een snapshot te weinig inzicht biedt.

Bedrijfsprofielen in combinatie met de nieuwsservice vormen een ideaal pakket om marktleider te blijven.

Voor meer informatie over bedrijfsprofielen of een combinatie van nieuws en profielen, neem contact met ons op.